• กลับ
    • กลับ
   Innovation Design Contest 2019In strategic partnership with NIA

   รับสมัคร

   18 กรกฎาคม 2562

   ปิดรับสมัคร

   30 กันยายน 2562

   ประกาศรายชื่อ 6 ทีมสุดท้าย

   ต้นเดือนตุลาคม 2562

   กิจกรรม Idea Camp

   11 - 12 ตุลาคม 2562

   ส่งผลงานรอบสุดท้าย

   25 ตุลาคม 2562

   รอบตัดสินและประกาศผล

   15 พฤศจิกายน 2562

   Welcome to Covestro Innovation Design Contest 2019 – IDC

   ขอต้อนรับน้องๆ นักศึกษาทุกคนเข้าสู่การแข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมในหัวข้อ Fun Lesson เพื่อการส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มาพร้อมความสนุกสนานในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยแนวคิด STEAM เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดแค่เพียงในตำราอย่างเดียว เราจึงอยากจะเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจเข้ามาร่วมกันคิดค้นและพัฒนาสื่อประกอบการสอนที่มีความน่าสนใจ ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น และตอบโจทย์ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อต่อยอดสู่การยกระดับการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

   ข่าวสารและกิจกรรม

   icon-arrow-large-down icon-arrow-large-left icon-arrow-large-right icon-arrow-large-up icon-arrow-medium-down icon-arrow-medium-left icon-arrow-medium-right icon-arrow-medium-up icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-calendar icon-circle-arrow-down icon-circle-arrow-left icon-circle-arrow-right icon-circle-arrow-up icon-circle-bookmark icon-circle-play icon-circle-print icon-circle-share icon-clock icon-exit icon-exit-small icon-fullscreen icon-gallery icon-info icon-minus icon-mute icon-pause icon-pdf icon-play icon-plus icon-search icon-share icon-social-delicious icon-social-digg icon-social-facebook icon-social-google icon-social-google-plus icon-social-linkedin icon-social-mail-ru icon-social-myspace icon-social-pinterest icon-social-stumbleupon icon-social-twitter icon-social-vkontakte icon-social-weibo icon-social-xing icon-social-yahoo icon-social-youtube icon-sort icon-video icon-website icon-arrow-small-right-teaser Icon Close Circle Icon Contacts